RED VALENTINO

REDValentino 秉持浪漫随性的风格,致力于探索当下。 品牌将高雅与休闲、街头装与高级时装、旅行漫游与奇幻之境、直觉与决心、过去与现在相融合,打造灵活百变的创意作品系列。 REDValentino 跳脱陈规旧俗的窠臼。 REDValentino 随性自然,崇尚多元文化,精通数字潮流,富有原创精神,一派洒脱。